Home | Hoe het begon | Wie ben ik | Contact

Insert caption here.

Golden - Artist - Paint . Voorbereiding.

Golden Artis Colors ( Enkel Acryl verven) hebben wel een zeer goede informatieve website, maar soms kan je door de hoeveelheid beschikbare informatie de bomen in het bos niet meer zien. Ik zal gedeelten van hun site hier vertalen, verzamelen en eventueel voorzien van mijn opgedane ondervinding met deze wel heel professionele verf.

Navolgende informatie is gesteund op het onderzoek en de uitgevoerde testen door "Golden Artist Colors, Inc." en wordt enkel gegeven als een basis voor het begrijpen en het gebruik van vermelde producten. Gezien de enorme variabelen in zowel de methoden, materialen en werkwijze kan "Golden Artist Colors, Inc.," niet garanderen dat dit product voor U geschikt is. Daarom dringen we ook sterk aan dat u eerst de materialen test in hun specifieke toepassing. Alhoewel de onderstaande informatie correct is, KUNNEN WIJ GEEN ENKELE WAARBORG GEVEN BETREFFENDE WERKING OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Wij kunnen niet instaan voor schade op enerlei wijze ontstaan.© Golden Artist Colors, Inc.

Waarom Artist paint gebruiken in modelbouw?
Als Restaurateur moet ik voldoen aan een eis van Kleurlichtheid, van kleurvastheid met een garantie van min. 30 jaar. De verf die ik dus gebruik moet daar ook aan voldoen. De enige verven die mij die garantie ook kunnen geven zijn die welke gemaakt zijn met pigmenten ( Artist Paint) en niet met kleurstoffen.
Maw. wat is het verschil tussen Artist-verven zoals "Golden" of "Daler-Rowney" of "Winsor&Newton" of "Talens" ed. en verven zoals "Humbrol" of "Revell" of "Vallejo" of "Liquitex" of "Createx" ed. ?
De meeste verven voor kunstenaars worden gemaakt met pigmenten. Pigmenten zijn poedervormige vaste stoffen, die onoplosbaar zijn in de gangbare oplosmiddelen, reactieve verdunningsmiddelen, bindmiddelen , weekmakers en water. Er bestaan zowel natuurlijke als synthetische pigmenten.
Pigmenten moeten een stabiele verbinding vormen die niet door bindmiddelen of andere pigmenten wordt aangetast. Evenmin mag het pigment oxideren onder invloed van de zuurstof in de lucht. Tenslotte moet de kleur lichtecht zijn, en niet onder invloed van zonlicht verbleken.
De meeste pigmenten hebben wel enige beperkingen, het ideale pigment bestaat niet, zeker niet in alle kleuren.
Zelfs het schilderen van aquarel (Waterverf in de volksmond) gebeurt met pigmenten in poedervorm, die in het water zweven en op papier neerslaan.
Sommige pigmenten zijn zeldzamer, moeilijker te vinden dan anderen wat zich resulteert in de prijs.
Niet ieder potje, flesje van een zelfde volume kost dus even veel.

Het verschil tussen een pigment en een kleurstof is dat dit laatste wel oplosbaar is in water . De meeste verven die in de handel zijn, zoals oa. e huis, tuin en keukenverven, ja ook de meeste verven voor modelbouw worden gemaakt met kleurstoffen. Verven gemaakt met kleurstoffen hebben dus veel minder lichtechtheid, verkleuren door zonlicht, kunnen oxideren.

Voorbereidende Beschouwingen.
Met de vraag of men nu een grondverf, een Gesso of een ander onderlaag nodig heeft voor een welbepaald project is meestal bepaald door de soort verf die men gaat gebruiken, De manier waarop deze verf zal opgebracht worden en de aard van het materiaal waarop geschilderd gaat worden is ook bepalend. Men moet ook denken aan de flexibiliteit van het materiaal en de kleefkracht tussen de verschillende lagen.
De werkwijze, de manier van verf opbrengen is bepaalend voor de soort verf die moet gebruikt worden.
Hieronder even een korte opsomming met de belangrijkste elementen die een invloed kunnen hebben op de verfkeuze en de voorbereiding.

Verf Type Acrylic, Olie, Alkyd, Waterverf, enz.
Verf Viscositeit Washes, Airbrush Colors, Fluids, Heavy Body Acrylics, Paste Paints, enz.
Dikte Verf film Airbrush of spuit verf, verf met borstel , Dunne lagen, Dikke lagen, Impasto , enz.
Verf doorschijnbaarheid Translucent Colorless Films, Colored Glazes, Full Strength Paints, enz.
Schaal van het werk Miniatuur Schilderingen, Modelbouw, Portretten, Landschappen, Muurschilderingen, enz.
Hardheid van de verflaag Flexible Acrylic Paints, Hard GAC 200 Film, Inflexible Oil Paints, enz.

Als je met deze factoren rekening houd kan het U helpen om de beste drager te vinden voor een toepassing. Anderszijds kan ook de oppervlakte waarop geschilderd moet worden de bepalende factor zijn en de soort verf bepalen. Bv. Een metalen voorwerp schilderen zal zekere soorten verf uitsluiten. Andere, niet pôreuse oppervlakten, zullen moeten behandeld worden door schuren, schaven of ontvetten. Elk project dient dus eerst individueel bekeken te worden U moet zowel de voordelen als de nadelen afwegen alvorens een bepaald product te gebruiken. 

Materiaal selectie.
De verschillende soorten plastics, plaaster, Epoxy gietstoffen ( Resin), Polyester rompen enz.. De zoektocht naar de ideale grondstof zal wel een eeuwigdurende zoektocht blijven, en wordt ook bepaald door de beschikbare materialen. Wees er je van bewust dat niet alle materialen zich goed lenen om beschilderd te worden. 

Ondergrond Voorbereiden.
In het nederlands bestaan er geen verschillende woorden voor de verschillende begrippen die horen bij een grondverf. De Engelse taal maakt daar wel een onderscheid. Ik zal trachten zelf bepaalde begrippen een benaming te geven.
Elke ondergrond dient voorbereid te worden om een verfsysteem te aanvaarden en tevens een duurzaamheid op lange termijn te verzekeren. Een bespreking van enkele methoden volgt in de hieronder vermelde secties.

Het schuren van een ondergrond.
Niet-poreuze ondergronden dienen geschuurd te worden om een oppervlak te bekomen dat het geschikt maakt om de nodige adhesie aan de verf te verlenen. Dit kan door schuren, schaven of zandstralen worden verwezenlijkt. De beste manier om de adhesie aan glas te bevorderen is door zandstralen, dan het toepassen van harde verven op het oppervlakte. Voor modelbouw zal schuren wel de meest toepasbare oplossing geven.

Het reinigen van de ondergrond.
Alvorens te kunnen schilderen, moeten zepen, vingerafdrukken, lossingsmiddelen, vuiligheid, stof en eventueel schimmels worden verwijderd door wassen. Het gebruikte mengsel kan een druppel detergent zijn, maar ook een mengsel van 1 deel huishoudelijk bleekmiddel op 3 delen water.
VOORZICHTIG ! Voeg nooit ammoniak of ammoniak-gebaseerde oplossingen toe aan het bleekmidde l! Draag beschermende brillen en beschermend materiaal tijdens het schoonmaken. Na het schrobben met een borstel, laat de oplossing gedurende een 10 tal min. op het oppervlak inwerken vóór het grondig weg te spoelen met schoon water.

Wat is een "Size".
Kunstschilders moeten hun doek behandelen om te beletten dat de zuurrijke olie zou doordringen in de canvas. Daardoor voorkomt men de rotting ervan in de toekomst. Traditioneel, werd een huidenlijm (typisch konijn-huid) toegepast welke rechtstreeks op canvas of linnen werd aangebracht om het te verstevigen, stijver te maken en het zo te beschermen tegen de zuurrijke oliën. Aanvankelijk maakte dit, broze verven zoals tempera en oliën minder vatbaar voor barsten. Ironisch, bevorderde het dan later, als het kunstwerk aan wisselde temperaturen en vochtigheid werd blootgesteld, dan weer het barsten.
De konijn-huid lijm en andere bekende lijmen van de van "Oude Meesters" zijn hygroscopisch, wat betekend dat ze steeds de capaciteit hebben om water te absorberen.
Wat moeten we nu onthouden als modelbouwer. Dat stoffen, zoals canvas, katoen moeten behandeld worden alvorens we ze schilderen met olieverf.
Het beste daarvoor is het gebruik van Golden GAC-100 als ondergrond.

Wat is een "Primer" ?
Een Primer is al een verflaag die de verfadhesie helpt verbeteren. De traditionele olieverf ondergrond was een snel drogende, "magere" verf die de oppervlakte verzegelde om de verdere lagen van verf goed te dragen. Sommige van deze primers werden gemaakt van een mengsel van huidenlijm en vaste lichamen (krijt), anderen werden gemaakt van lood-wit-pigment in lijnzaadolie. Nu, in de moderne tijden, verwijst een "primer" naar een deklaag die de oppervlakte voor de verf voorbereidt. Momenteel, is er een grote verscheidenheid van water, alkydhars, olie en op urethane-gebaseerde grondverven,speciaal gemaakt voor de grote waaier van oppervlakten die er nu zijn.
De keuze van de juiste primer hangt eveneens van de ondergrond en het verfsysteem af. Het is noodzakelijk om een grondverf te gebruiken die ervoor zorgd dat het adequate adhesie voor de verdere verflagen geeft. . De automobiel grondverven (Alkydhars, ) die men veel vind in spuitbussen, worden vaak gebruikt voor spuit oplossingen. Zij verhogen heel sterk de adhesie op metaal. Ze hechten ook zeer goed op de modelbouw plastic .
Vele grondverven zijn oppervlakte specifiek, als steen-gronden, hout- gronden enz. Bij het zoeken naar een aangewezen grondverf voor acrylverven, zoek eerst naar eentje dat geschikt is voor uw gekozen materiaal. Overtuig u daarna ervan dat water-gedragen latex verven (waarvan de acryl-verven een subgroep van zijn) ook aan de gekozen droge grondverf willen kleven. Test altijd elk nieuw materiaal even uit, alvorens het definitief te gaan gebruiken om dure fouten met onverenigbare materialen te vermijden.

Wat is een "Ground" ?
 Om U te helpen in de keuze van een grondverf ed.
Het zijn algemene richtlijnen en in bepaalde omstandigheden zullen andere producten en/of procedures nodig zijn.
Canvas en Linnen minimum behoeften.

Verf systeem Size Nodig Primer Nodig Grond Nodig
Opaque Acrylic Paints none Acrylic Gesso none
Transparent Acrylic Paints 2 coats GAC 100 Acrylic Gesso none
Thin Acrylic Washes & Watercolors none Acrylic Gesso Absorbent Ground
for watercolor effect.
Oil & Alkyd Paints 2 coats GAC 400 to stiffen
+ GAC 100 to stop oil penetration
Acrylic Gesso none

Voor houten panelen, metselwerk en andere natuurlijke stijve materialen
Weer de minimum behoeften. -

Verf systeem Size Nodig Primer Nodig Grond Nodig
Opaque Acrylic Paints none Gesso or Sandable Hard Gesso none
Transparent Acrylic Paints 2 coats GAC 100 Gesso or Sandable Hard Gesso none
Thin Acrylic Washes & Watercolors none Gesso or Sandable Hard Gesso Absorbent Ground
Oil & Alkyd Paints 2 coats GAC 100 Gesso or Sandable Hard Gesso none

Part of this information was translated by Beagle with permission, from: Application informùation sheet PREPARING A PAINTING SUPPORT, a publication of "Golden Artist Colors. New Berlin, New York, USA ) .Copyright 2006, all rights reserved.
To see the information as published by GOLDEN.
submenu terug verder