Home | Hoe het begon | Wie ben ik | Contact | Forum

tekst bij foto

Verschil tussen Witsen & Vanijk.


Vergelijking van formules voor scheepsonderdelen bij Witsen en Van Yk
L = lengte tussen de voorkant van de voorsteven en de achterkant van de achtersteven.
W = wijdte, gemeten op de hals (1/3 van voren) op de hoogte van het onderste dek, binnen de beplanking.
H = holte in het ruim, gemeten op de hals vanaf de bovenkant van de kiel tot de bovenkant van de onderste dekbalken, zonder de dekronding mee te rekenen.
B.s = binnenkant steven.
©Ab Hoving
Witsens formules Van Yks formules
Afmetingen schip
L : W : H = 20 : 5 : 2 W: ¼ L. H = ¾ W – ( H + hoogte voorscheen, + tussendekse ruimte) of: H: 40 – 50% W
Kiel
Breed:1 ½ b.s.
lang: 9/10 L
breed: 1 duim voor 7 voet L
Hoog: iets minder dan de breedte
Lengte van de las : 5 duim per duim breedte
oorsteven
Binnenkant steven : 1 duim voor 10 voet L
Buitenkant steven : 3/5 tot 3/4 B.s.
Hoogte : H +oplopen dek + hoogte tussen de dekken ( + evt. hoogte bakdek i.g.v. een gesloten bak)
of: 2/11L of :11/60 L
Breedte geen opgave
Vallen steven 28/29 hoogste steven
Binnenkant steven: 1 duim voor 10 voet L
Buitenkant steven 1 à 2 duim minder dan B.s.
Hoogt: idem.
Breedte : In het midden 2x B.s., boven en onder iets meer.
Vallen steven : geen opgave.
Achtersteven
Lengte ( hoogte) : H+ oplopen dek + hoogte tussen dekken. Of : hoogte voorsteven.
Dikte = dikte voorsteven
Breedte boven 1 1/5 B.s.
              Onder  5 x B.s.
't vierkant = hekbalk
Vallen 1 voet per 6 voet lengte
Stuurlast ( 1/50 voet per voet L) + H+Oplopen vabn de dekken ( 2 duim per 10 voet) + hoogte tussendeks + dikte hekbalk.
Dikte : dikte voorsteven
Breedte boven : 1 1/4 B.s.
              midden 1/13 breedte top.
              Onder 1/4 voet per voet lengte)
Vallen 1/7 voet per voet lengte ( fluiten 1/14 voet )
Hekbalk
Lengte : 2/3 W of = beedte vlak Lengte 3/4W, Hoogte = hoogte kiel
Breedte 4/5 hoogte
Bocht: 1 duim 2 x de dikte
Rantsoenhouten
Dikte : 5/6 hekbalk of ½ b.s.
Breedte : 2 x breedte hekbalk
Dikte : 2/3 hekbalk
Breedte : minstens 2x de dikte
Worpen
Dikte : 2/3 hekbalk of 4/5 B.s. Dikte 2/4 hekbalk
Windferingen
Lengte boven hekbalk : + lengte achtersteven
Dikte: 2/3 B.s.
Breedte : geen opgave
Wijdte bovenaan: 3/5 hekbalk
Lengte boven hekbalk : + lengte achtersteven
Dikte : 1/2 B.s.
Breedte: iets meer dan de dikte.
Wijdte : 2 duim per voet lengte
Vlak
wijd: 2/3 W Wijd = lengte hekbalk ( 3/4W)
Beplanking
Dikte: 1/4 B.s. Dikte overeenkomstig tabel blz.68
Buikstukken
Dikte 3/4 B.s. Dikte : 1 duim per 3 voet W
Breedte: iets minder dan dikte
Zitters & oplangen
Dikte: 1/2 B.s. Dikte 9/10 van buikstukken
bovenaan 3/4 buikstukken.
Stutten
Dikte: 2/5 B.s.
Invallen: 1/3 hoogte tussendeks
Dikte: 3/4 buikstukken
Invallen: 4 duim per voet hoogte
Kim
Wijd: W -1/10 duim per voet L
Hoogte kim: 1/3 H
geen opgave
Zaathout
Dikte: 2/3 B.S
Breedte: meer dan de kiel
Dikte 2/3 B.s.
Breedte wat het hout wil leveren
Overloopsbalken
Dik en breed: 1 1/8 B.s.

Bocht: 1/10 duim per voet L
Dikte: 2 duim per 5 voet W
Breedte: iets meer
Bocht: 6 of 7 duim
Wegering
Dikte beplanking buiten Dikte beplanking buiten
Kimwegers
Dikte iets meer dan de wegers Dikte: 1/3 B.s.
Overloopsdekweger
Dik: 1/2 B.s. Dik 2/5 B.s.
Knieën overloopsbalken
Dik 2/3 B.s. Dikte in het midden: ongeveer gelijk aan dikte dekbalk
Oplopen dekken
geen opgave Naar voren: voor elke voet L =1 duim
Naar achteren: voor elke 10 voet  L =2duim
Lijfhouten
Dik: 1/3 B.s.
Breed: 1 2/3 B.S
Dik 1/3 B.s.
Breed: geen opgave
Steunders, kattesporen etc.
Breed: 2/3 B.s.
Dik: geen opgave
Breed 7/8 B.s.
Dik 1/3 B.s.
Schaarstokken
Dik 1/4 B.s.
Breed 1 1/4 B.s.
Dik 1/3 B.s.
Breed: geen opgave
Ribben
Dik en breed: 1/4 B.s. Dik en breed: = dikte beplanking
Klamayen
Dik en breed 1/3 B.s. Dik en breed: =dikte beplanking
Onderste berghouten
Dik 1/2 B.s.
Breed: = B.s.
Lengte lassen : geen opgave
Dik: 1/2 Breedte
Breedte: 12 duim per 100 voet L:
-1 duim per 10 voet korter, +1 duim per 10 voet langer
Lengte lassen: 1/2 voet per duim breedte van berghout, over minstens 5 spanten.
Bovenste berghouten
Breed: 9/10 onderste berghouten
Dik: 1/2 Breedte onderste berghouten
Geen opgave
rahout
Breed: geen opgave
Dik: geen opgave
Breed: 9/10 van de bovenste berghouten
Dik: 1/2 breedte
Geschutspoorten
Hoogte: 1/3 hoogte tussendeks
Breedte: iets meer dan de hoogte
geen opgave
Verdeksbalken
Hoogte: 2/3 B.s.
Breedte: 2/3 B.s.
Bocht: 5/6 B.s.
Hoogte: 2/3 hoogte overloopsbalken
Breete: 2/3 breedte overloopsbalken
Bocht: iets meer dan de bocht van de  overloopsbalken
verdeksbalkweger
Dikte 1/5 B.s. Dikte: 1/3 B.s.
lijfhout verdek
Dikte 1/4 B.s. geen opgave
Overloopsdelen
Dikte 1/6 B.s. geen opgave
Hoofden tralieluiken bovendek
Dik: 1/3 B.s.
Sponning: 1/8 B.s.
geen opgave
Ribben bovendek
Dik en breed 1/4 B.s. geen opgave
Merker
Dik: 1/3 B.s.
De andere iets dunner
geen opgave
Balkwegers bak & halfdek
Dik: 1/5 B.s. geen opgave
Balken bak & halfdek


knieën bak & halfdek


lijfhout bak & halfdek


Hut's balken


Hut's balkweger


Huts lijfhout (waterbordje)


onderste uitlegger galjoen


Bovenste regeling galjoen


Speenbeting


dwarsbeting


Grote knecht


Fokke knecht
Geen opgave
Hekstutten


Eerste hackebord


Eerste dek


Kaapstander


Roer


Nagels
1 duim per 100voet L geen opgave


Regelingen op de stutten
geen opgave 3/4 dikte beplanking
Plaats masten


Grote rust


Fokkerust


Bezaansrust


Plaats halsklamp


Vallen grote mast


Vallen fokkemast


Vallen bezaansmast


Grote mast


Fokkemast

Boegspriet


Grote steng


Fokkesteng


Kruissteng


Blinde steng


Grote bramsteng


Fokke bramsteng


Vlaggestok grote mast


Vlaggestok fokkemast


Vlaggestok bezaansmast


Vlaggestok boegspriet


Vlaggestok campagne


Grote ra


Fokkera


Bezaansroede


Blinde ra


Grotemarsera


Voormarsra


Begijnra


Kruisra


Bovenblindera


Grote bramra


Fokkebramra


Grote mars
Diameter : 9 duim/10voet L geen opgave


submenu terug verder