Home | Hoe het begon | Wie ben ik | Contact | Forum

tekst bij foto

Verschil tussen Witsen & Vanijk.


Vergelijking van formules voor scheepsonderdelen bij Witsen en Van Yk
L =   Lengte tussen de voorkant van de voorsteven en de achterkant van de achtersteven.
W = Wijdte, gemeten op de hals (1/3 van voren) op de hoogte van het onderste dek, binnen de beplanking.
H =   Holte in het ruim, gemeten op de hals vanaf de bovenkant van de kiel tot de bovenkant van de onderste dekbalken,
        zonder de dekronding mee te rekenen.
B.s = binnenkant steven.
© Ab Hoving
Witsens formules Van Yks formules
Afmetingen schip
L : W : H = 20 : 5 : 2 W: ¼ L. H = ¾ W – ( H + hoogte voorscheen, + tussendekse ruimte) of: H: 40 – 50% W
Kiel
Breed:1 ½ b.s.
lang: 9/10 L
breed: 1 duim voor 7 voet L
Hoog: iets minder dan de breedte
Lengte van de las : 5 duim per duim breedte
Voorsteven
Binnenkant steven : 1 duim voor 10 voet L
Buitenkant steven : 3/5 tot 3/4 B.s.
Hoogte : H +oplopen dek + hoogte tussen de dekken ( + evt. hoogte bakdek i.g.v. een gesloten bak)
of: 2/11L of :11/60 L
Breedte geen opgave
Vallen steven 28/29 hoogste steven
Binnenkant steven: 1 duim voor 10 voet L
Buitenkant steven 1 à 2 duim minder dan B.s.
Hoogt: idem.
Breedte : In het midden 2x B.s., boven en onder iets meer.
Vallen steven : geen opgave.
Achtersteven
Lengte ( hoogte) : H+ oplopen dek + hoogte tussen dekken. Of : hoogte voorsteven.
Dikte = dikte voorsteven
Breedte boven 1 1/5 B.s.
              Onder  5 x B.s.
't vierkant = hekbalk
Vallen 1 voet per 6 voet lengte
Stuurlast ( 1/50 voet per voet L) + H+Oplopen vabn de dekken ( 2 duim per 10 voet) + hoogte tussendeks + dikte hekbalk.
Dikte : dikte voorsteven
Breedte boven : 1 1/4 B.s.
              midden 1/13 breedte top.
              Onder 1/4 voet per voet lengte)
Vallen 1/7 voet per voet lengte ( fluiten 1/14 voet )
Hekbalk
Lengte : 2/3 W of = beedte vlak Lengte 3/4W, Hoogte = hoogte kiel
Breedte 4/5 hoogte
Bocht: 1 duim 2 x de dikte
Rantsoenhouten
Dikte : 5/6 hekbalk of ½ b.s.
Breedte : 2 x breedte hekbalk
Dikte : 2/3 hekbalk
Breedte : minstens 2x de dikte
Worpen
Dikte : 2/3 hekbalk of 4/5 B.s. Dikte 2/4 hekbalk
Windferingen
Lengte boven hekbalk : + lengte achtersteven
Dikte: 2/3 B.s.
Breedte : geen opgave
Wijdte bovenaan: 3/5 hekbalk
Lengte boven hekbalk : + lengte achtersteven
Dikte : 1/2 B.s.
Breedte: iets meer dan de dikte.
Wijdte : 2 duim per voet lengte
Vlak
wijd: 2/3 W Wijd = lengte hekbalk ( 3/4W)
Beplanking
Dikte: 1/4 B.s. Dikte overeenkomstig tabel blz.68
Buikstukken
Dikte 3/4 B.s. Dikte : 1 duim per 3 voet W
Breedte: iets minder dan dikte
Zitters & oplangen
Dikte: 1/2 B.s. Dikte 9/10 van buikstukken
bovenaan 3/4 buikstukken.
Stutten
Dikte: 2/5 B.s.
Invallen: 1/3 hoogte tussendeks
Dikte: 3/4 buikstukken
Invallen: 4 duim per voet hoogte
Kim
Wijd: W -1/10 duim per voet L
Hoogte kim: 1/3 H
geen opgave
Zaathout
Dikte: 2/3 B.S
Breedte: meer dan de kiel
Dikte 2/3 B.s.
Breedte wat het hout wil leveren
Overloopsbalken
Dik en breed: 1 1/8 B.s.

Bocht: 1/10 duim per voet L
Dikte: 2 duim per 5 voet W
Breedte: iets meer
Bocht: 6 of 7 duim
Wegering
Dikte beplanking buiten Dikte beplanking buiten
Kimwegers
Dikte iets meer dan de wegers Dikte: 1/3 B.s.
Overloopsdekweger
Dik: 1/2 B.s. Dik 2/5 B.s.
Knieën overloopsbalken
Dik 2/3 B.s. Dikte in het midden: ongeveer gelijk aan dikte dekbalk
Oplopen dekken
Geen opgave Naar voren: voor elke voet L =1 duim
Naar achteren: voor elke 10 voet  L =2duim
Lijfhouten
Dik: 1/3 B.s.
Breed: 1 2/3 B.S
Dik 1/3 B.s.
Breed: geen opgave
Steunders, kattesporen etc.
Breed: 2/3 B.s.
Dik: geen opgave
Breed 7/8 B.s.
Dik 1/3 B.s.
Schaarstokken
Dik 1/4 B.s.
Breed 1 1/4 B.s.
Dik 1/3 B.s.
Breed: geen opgave
Ribben
Dik en breed: 1/4 B.s. Dik en breed: = dikte beplanking
Klamayen
Dik en breed 1/3 B.s. Dik en breed: =dikte beplanking
Onderste berghouten
Dik 1/2 B.s.
Breed: = B.s.
Lengte lassen : geen opgave
Dik: 1/2 Breedte
Breedte: 12 duim per 100 voet L:
-1 duim per 10 voet korter, +1 duim per 10 voet langer
Lengte lassen: 1/2 voet per duim breedte van berghout, over minstens 5 spanten.
Bovenste berghouten
Breed: 9/10 onderste berghouten
Dik: 1/2 Breedte onderste berghouten
Geen opgave
Rahout
Breed: geen opgave
Dik: geen opgave
Breed: 9/10 van de bovenste berghouten
Dik: 1/2 breedte
Geschutspoorten
Hoogte: 1/3 hoogte tussendeks
Breedte: iets meer dan de hoogte
geen opgave
Verdeksbalken
Hoogte: 2/3 B.s.
Breedte: 2/3 B.s.
Bocht: 5/6 B.s.
Hoogte: 2/3 hoogte overloopsbalken
Breete: 2/3 breedte overloopsbalken
Bocht: iets meer dan de bocht van de  overloopsbalken
Verdeksbalkweger
Dikte 1/5 B.s. Dikte: 1/3 B.s.
Lijfhout verdek
Dikte 1/4 B.s. geen opgave
Overloopsdelen
Dikte 1/6 B.s. geen opgave
Hoofden tralieluiken bovendek
Dik: 1/3 B.s.
Sponning: 1/8 B.s.
geen opgave
Ribben bovendek
Dik en breed 1/4 B.s. geen opgave
Merker
Dik: 1/3 B.s.
De andere iets dunner
geen opgave
Balkwegers bak & halfdek
Dik: 1/5 B.s. geen opgave
Balken bak & halfdek
Dik : 1/2 B.s.
Breed : geen opgave
Bocht: geen opgave
Hoog: 2/3 hoogte verdeksbalken
Breed: 2/3 breedteverdeksbalken
Bocht: Iets meer dan de bocht van de verdeksbalken
Knieën bak & halfdek
Dik 2/5 B.s.  of : 1/2 B.s.
Geen opgave
Lijfhout bak & halfdek
Dikte 1/4 B.s.
Geen opgave
Hut's balken
Dikl: 1/3 B.s.
Hoogte : 2/3 Hoogte baks balken
Breedte: 2/3 Breedte baks balken
Bocht: iets meer dan de baks balken.
Hut's balkweger
Dikte 1/6 B.s.
Geen opgave
Huts lijfhout (waterbordje)
Dik 1/6 B.s.
Geen opgave
Onderste uitlegger galjoen
Lengte 1/5 L.
Breedte vòòr : 1/4 B.s.
Breedte achter := 3/4 B.s.
Hoogte vòòr 1/2 B.s.
Lengte : 1/8 L
Breedte = buitenkant steven
Hoogt = B.s.
Bovenste regeling galjoen
Wijd achter : 1/2 B.s.
Wijd vòòr: 1/4 B.s.
Dik: 1/2 wijdte
Wijdte = breedte rahout
Dik : Geen opgave
Speenbeting
Dikte 1 1/3 B.s.
Breedte: geen opgave
Dikte: Hoogte Kiel
Breedte: 9/10 hoogte kiel
Dwarsbeting
Dikte 1 1/3 B.S.
Breedte: Geen opgave
Dikte grenen voering 1 1/2 B.s.
Dikte: Breedte speen
Breedte 9/10 Breedte speen
Dikte grenen voering; Geen opgave
Grote knecht
Breedte 1/8 duim /voet L
Breedte 9/10 hoogte kiel
Fokke knecht
Geen opgave Breedte 9/10 Grote knecht
Hekstutten
Dikte : 1/2 B.s.
Dikte 5/4 dikte beplanking
Eerste hackebord
Breedte in het midden: B.s.
Dikte:  1/8 B.s.
Breedte 3/3 breedte hekbalk
Dikte 5/4 beplanking
Eerste dek
Breedte = B.s.
Dikte: Geen opgave
Breedte : 1 1/2 dikte hackebord
Dikte: 3/4 Dikte hackeboard
Kaapstander
Dikte 2 1/2 duim per 10 voet engte
Gaten voor de bomen: 1/6 van dikte
Geen opgave
Roer
Breed: 4 duim per 12voet L.
Breed: 3 duim per 10 voet L of :2x dikte
Nagels
1 duim per 100voet L geen opgave


Regelingen op de stutten
geen opgave 3/4 dikte beplanking
Plaats masten
Verdeel L in 5 1/2 delen.
Van achterenbeginnend staat de fokkemast op 1 deel, de grote mast op 3 delen en de bezaan op 5 delen
Verdeel L in 6 delen. De bezaansmast komt op het eerste deel van achteren, de grote mast op de helft en de fokkemast op een 1/2 deel van voren.
Grote rust
Lang 1/8 L
Dik 1/3 B.s.
Lang: 1/5 L
Dik buiten = dikte beplanking
Dik binnen: 5/4 beplanking
Fokkerust
Lang : Iets minder dan de grote rust
Dikte; Geen opgave
Lang 5/6 grote rust.
Dik buiten: dikte beplanking.
Dik binnen: 5/4 beplanking
Bezaansrust
Lang: 1/3 grote rust.
Breed: 1/3 Grote rust
Dik: als de fokkerust
Lang: 1/2 grote rust
Breed; geen opgave
Dik  3/4 grote rust
Plaats halsklamp
2/5 L van voren
3/4W voor de grote mast
Vallen grote mast
1 1/8 duim per 10 voet H.
Geen opgave
Vallen fokkemast
2 duim per 10 voet H.
Geen opgave
Vallen bezaansmast
1 duim per 10 voet H.
Geen opgave
Grote mast
Lang : 2x ( W+H)
Dik 1 voet per 6 voet H.
Lang: 3 x W( voor grotere schepen 3 x W + zoveel voeten als W >25.
Dik 3/4 x W in duim
Fokkemast
Alle maten 7/8 grote mast
Alle maten 9/10 Grote mast
Bezaansmast
Alle maten 3/4 grote mast
Alle maten 3/4 grote mast
Boegspriet
Alle maten 3/4 grote mast
Lang: 3/8 L.
Dik: tussen grote en fokkemast
Grote steng
Lang: 5/8 grote mast
Dik 5/6 top grote mast
Lang: 5/3 W
Dik: 4/5 grote mast
Fokkesteng
Geen opgave
Lang: 9/10 Grote steng
Dik: 4/5 fokkesteng
Kruissteng
Lang: 1/3 grote steng
Dik: geen opgave
Lang 11/10 Grote bramsteng
Dik: 4/5 bezaansmast
Blinde steng
Lang: 1/3 boegspriet + 2 voet
Dik: Geen opgave
Lang 11/10 grote bramsteng
dik: Grote bramsteng
Grote bramsteng
Lang: 1/3 grote steng
Dik: Geen opgave
Lang 3/4 W.
Dik: 7/8 Grote steng
Fokke bramsteng
Lang: 9/8 fokkesteng
Dik: Geen opgave
Lang: 5/6 grote bramsteng
Dik: Grote bramsteng
Vlaggestok grote mast
Geen opgave
Lang 8/7 grote bramsteng
Dik: iets dikker dan grote bramsteng
Vlaggestok fokkemast
Geen opgave
Lang: 8/7 fokkebramsteng
Dik: Iets dikker dan de grote bramsteng
Vlaggestok bezaansmast
Geen opgave
Lang 5/6 kruissteng
Dik: 1/2 kruissteng
Vlaggestok boegspriet
Geen opgave
Lang 3/4 blinde steng.
Dik: 1/2 blinde steng
Vlaggestok campagne
Geen opgave
Lang en dik als vlaggestok grote mast
Grote ra
Lang: 2 x W +1 x H.
Dik: 3/4 Grote mast
Lang: 6/16 x (L+W)
Dik 1 duim per 4 voet ra lengte
Fokkera
Lang: 6/7 Grote ra
Dik: Geen opgave
Lang 6/7 grote ra
Dik: 1 duim per 4 voet ra lengte
Bezaansroede
Lang : als bezaanmast + 1 of 2 voet
Dik: Geen opgave
Lang: Tussen groter en fokkera
Dik 1 duim per 4 voet ra lengte
Blinde ra
 Lang: 3/4 boegspriet
Dik: Geen opgave
Lang 5/8 grote ra
Dik 1 duim per 4 voet ra lengte.
Grotemarsera
Lang: iets meer dan 1/2 grote ra
dik: Geen opgave
Lang: 5/8 grote ra
Dik: 1 duim per 4 voet ra lengte.
Voormarsra
Lang: iets minder dan 1/2 fokkera
Dik: Geen opgave
Lang: 4/7 fokkera
Dik: 1 duim per 4 voet ra lengte.
Begijnra
Geen opgave
Lang: Grootmarsera
Dik: 1 duim per 6 voet lengte.
Kruisra
Geen opgave
Lang: 4/7 begaijnra
Dik 1 duim per 4 voet ra lengte.
Bovenblindera
Lang: 1/3 boegspriet
Lang: 4/7 Blinde ra
Dik: 1 duim per 4 voet ra lengte.
Grote bramra
Geen opgave
Lang: 1/2 Grootmarsera
Dik: 1 duim per 4 voet ralengte
Fokkebramra
Geen opgave
Lang: 1/2 voormarsera
Dik: 1 duim per 4 voet ra lengte
Grote mars
Diameter : 9 duim/10voet L geen opgave


submenu terug verder