Home | Hoe het begon | Wie ben ik | Contact

Insert caption here.

Touw twijnen - test en werkwijze.

Test . :

haak een gewicht aan je beweegbare wagen. Voor dun touw volstaat een gewicht van 80-100 gr. Voor dikker touw kan je 150-300 gr gebruiken.

Het doel van het touw is een beetje weerstand te gevn tijdens het opspinnen en ook om te zorgen dat de beweegbare wagen naar achterwaarts kan tijdens het twijnen.
 1 ) Zet de schakelaar " Links / Rechts " in de juiste positie(Rechts)  . Dit betekent dat we rechtshandig touw zullen maken als eindresultaat .
 2 ) Zet de schakelaar " schoen / Jenny " in de " Jenny " positie . Dit betekent dat wij de stroom naar de jenny  gaan voeren.
We zullen nu de rotaties van de haken moeten observeren . Kijkend uit het richting van de schoen naar de jenny De haken moeten in tegen de klok in draaien. Zo niet , verander de draden op de motor .
3 ) zet nu de schakelaar schoen / Jenny " in de " schoen "-stand . Dit betekent dat we de schoen laten draaien. Kijkend vanuit de jenny , De schijf moet draaien met de klok mee . Zo niet , verander de draden op de motor.

Gebruik van de twijnbaan .

foto-9 --De schoen of loper. Foto10 -- De jenny


Voor de uitleg gaan we ervan uit dat we S - garen  gebruiken en zal een Z - touw maken
De garens worden gelegd tussen verschillende haken , elke draad evenwijdig aan de andere . ( Foto 9 ) ( foto 10 )
Het twijnen bestaat uit 2 fasen .
1 ° fase .
Dus hebben we de schakelaar " Links / Rechts " in de juiste positie en de schakelaar "loop / Jenny " in de  Jenny " positie .  zodra we de schakelaar GO omzetten gaat de jenny draaien. De garens worden  nu verder op zichzelf gedraaid en de schoen zal gaan bewegen in de richting van de jenny . Hoe lang moet je blijven draaien? . Dit hangt af van de sterkte van het garen. Draai je te lang dan zal de  spanning op de garens de garens doen breken. !!
Mijn lijnbaan heeft 2,7 meter . tussen de haken en algemeen ik stop als de schoen voor ongeveer 35 - 40cm. heeft bewogen.
Ik gebruik twee verschillende gewichtsklassen . Een van 80 gr. voor touwen minder of gelijk aan 1mm . diameter. De andere is 150 gr . en voor touwen hoger 1mm . Dit gewicht dient om een tegenreactie te geven aan de twisten van het garen. Heb je opgemerkt dat het gewicht werd opgeschoven .
( Als u slechts Z - garen en zal Z - touw wil maken. We beginnen zoals hoger beschreven , maar door het geven van een linkse draai aan de Z draaiing , zal hij eerst ontorsen . Hier is gebruik van het gewicht nodig. Dit gewicht trekt nu de schoen achteruit. Het garen wordt eerst langer en dan zal het terug inkorten. Het garen wordt opnieuw gevormd , maar nu met een linkse draai )
2 ° fase .
We laten de schakelaar " Links / Rechts " in de juiste positie en de schakelaar "loop / Jenny " in de " Loop "-stand. Zodra we de schakelaar ‘Go’ overhalen zal de schoen beginnen draaien.  Het touw wordt direct vanuit het midden gemaakt. Blijf draaien totdat het gehele touw is gevormd . Bij het maken van het touw , observeer je gewicht . ! Zo vreemd als het klinkt , maar het gewicht zal naar beneden gaan en dus de gevormde touw zal worden verlengen . Ik kan dit fenomeen niet uitleggen. Ik veronderstel dat de voormalige twist in het garen ongedaan  wordt tijdens het twisten van de strengen. Het einde van het draaien kan worden waargenomen op twee manieren .
1 ) Op het einde zie je dat het gewicht stijgt , dat is het moment om te stoppen. Als u doorgaat , geef je alleen maar meer twist aan het touw. Twist die weer ongedaan moet worden als je het touw van de haken haalt.( het twist ineens!)
2 ) Door het observeren van het touw zelf . Wanneer het touw wordt losgemaakt van de haken moet het gaan liggen zonder twist en rimpelloos.
Maar dit moment leer je pas door ervaring.

U verwacht meer . Nu is er niets meer te vertellen .

ref :
1* ( Zie ook de Modelshipwright - n ° 101 , blz. 56 )
2 ) " Prins Willem " van Herman Ketting blz 157-158
3 ) " De anatomie van Nelson's ship " van C.N. Longridge blz 204-206
4 ) " Schip modeling hints & tips " van J.h. Craine blz :29 - 31
5 ) " L'art du Modelisme " van Bernard Frölich pagina 182-184 .
6 ) Een aantal artikelen in de verschillende " Model shipwrights "

© Artikel van mijn hand en verschenen  in de Engelse taal  "Modelshipwright jg. 2004  Vol 128"


submenu terug verder